Biblioteca-20
Zona d’0rdinadors

Biblioteca-09
Zona d’0rdinadors

Condicions d’accés a la zona d’ordinadors

Ús dels ordinadors. Els ordinadors poden ser utilitzats pels usuaris de la Biblioteca per a la realització de treballs i consulta en Internet sempre relacionats amb activitats docents.

Accés als ordinadors. Per a l’ús dels ordinadors és obligatori el carnet de la Biblioteca.

Accés a internet. La Biblioteca disposa de quatre punts d’accés a internet, destinats tant per navegar per la xarxa com per fer treballs d’aula o personals de l’alumnat.  Cada espai tindrà com a màxim dos usuaris.

Temps d’ús. Cada usuari disposarà de mitja hora per utilitzar l’ordinador. Després d’aquest temps, l’usuari haurà de cedir el lloc a altres persones que també el vulguin fer servir.

No està permès l’ús d’internet per a :

  1. Accés a pàgines de contingut violent, pornogràfic, racistes, etc.
  2. Ús i instal·lació de programes i aplicacions que no siguin internet.
  3. Canvi d’icones,  pantalles, etc.
  4. Gravació d’arxius en el disc dur.
  5. Participació en xat i xarxes socials.
  6. Descàrrega o accés a jocs*

Els alumnes de primària i infantil podran utilitzar els ordinadors amb finalitats recreatives, sempre i quan no hi hagi cap persona que necessiti fer un ús acadèmic d’aquests.