Llibre del mes de secundària i batxillerat (Desembre 15 – 16)

[ESO] Em dic paco...

Em dic Paco

Ressenya del llibre

Catalunya ha rebut, en períodes diferents de la seva història, i especialment entre els anys 1960 a 1975, molts treballadors de l’estat espanyol. Aquest fet ha repercutit, i encara repercuteix en la vida social i cultural. En Paco o en Francesc, segons quina perspectiva adoptem, és el reflex d’una situació que, segons com sigui tractada, pot facilitar la comprensió entre les diferents cultures o el seu enfrontament.

Sobre l’autor

Enric Larreula (Barcelona, 1941) és professor de llengua catalana i de didàctica de la llengua a la Universitat Autònoma de Barcelona. Alhora també és escriptor de literatura infantil i juvenil pels quals ha rebut diversos premis, com el premi Critica Serra d’or de literatura infantil i juvenil del 1984. Algunes de les seves obres són: Tigre, Alba o Darrera nostre un riu de flor trencades…