Llibre del mes de secundària i batxillerat (Octubre 14 – 15)

[BAT] Llibre de les bèsties

El llibre de les bèsties

Ressenya del llibre

El Llibre de les bèsties és una faula sobre la condició humana i la política. Na Renard, la guineu, pretén assolir el poder i governar des de l’ombra a la cort dels animals, i per fer-ho no dubtarà a enganyar, amenaçar o xantatgejar a qualsevol que s’interposi entre ella i els seus plans.

Sobre l’autor

Ramon Llull va ser un escriptor filòsof, teòleg i missioner mallorquí del segle XIII. Es considerat com un dels primers autors medievals en utilitzar una llengua romànica per transmetre coneixements. A més a més, es considerat el primer autor literari rellevant en utilitzar la llengua catalana, tot i que també va utilitzar l’àrab, l’occità i el llatí en la redacció de les seves obres. Ramon Llull va escriure al voltant d’un 265 llibres, algun dels quals són Llibre d’Amic e Amat, Llibre dels mil proverbis, El Blanquerna o Ars magna