Préstec de documents 

Els llibres es podran treure en préstec tres setmanes. Es podran prorrogar els documents sempre i quan no hi hagi cap usuari que hagi sol·licitat el document prèviament.

L’usuari s’ha de fer responsable dels llibres que agafi en préstec. En cas de deteriorament o pèrdua, quedarà obligat a la seva reposició

Les obres de referència, llibres exclosos de préstec, CDs i DVDs es podran consultar únicament a la biblioteca.

Retard en la devolució dels documents

En el cas de retard en els préstecs s’imposaran les següents sancions:

Si és el primer retard en la devolució, l’usuari no podrà fer ús de cap servei de la biblioteca que requereixi carnet, durant un període igual al de l’incompliment de la devolució

En el cas d’un segon retard, es duplicarà el temps de la sanció descrit al punt número 1.

En un tercer incompliment, es retirarà el carnet durant la resta del curs acadèmic.

Consell: Si s’està acabant el temps de préstec i encara no has acabat de llegir-te el llibre prorroga’l a la biblioteca!!