Préstec de documents 

  •  Els llibres es podran treure en préstec dues setmanes. Es podran prorrogar els documents sempre i quan no hi hagi cap usuari que hagi sol·licitat el document prèviament.

  • Les obres de referència, llibres exclosos de préstec, CDs i DVDs es podran consultar únicament a la biblioteca.

Retard en la devolució dels documents

En el cas de retard en els préstecs s’imposaran les següents sancions:

  • Si és el primer retard en la devolució, l’usuari no podrà fer ús de cap servei de la biblioteca que requereixi carnet, durant un període igual al de l’incompliment de la devolució

  • En el cas d’un segon retard, es duplicarà el temps de la sanció descrit al punt número 1.

  • En un tercer incompliment, es retirarà el carnet durant la resta del curs acadèmic.

Consell: Si s’està acabant el temps de préstec i encara no has acabat de llegir-te el llibre prorroga’l a la biblioteca!!