1. Els alumnes d’Infantil i Primària han d’estar acompanyats d’un adult (màxim 5 nens per adult).

  2. No està permès entrar menjar ni begudes, ni fer ús del telèfon mòbil.

  3. L’usuari s’ha de fer responsable del material que utilitzi. En cas de deteriorament o pèrdua, quedarà obligat a la seva reposició.

  4. Caldrà disposar  del carnet de la biblioteca per alguns serveis: fer ús dels ordinadors i pel préstec de llibres.

  5. La bibliotecària és la persona designada pel centre per a vetllar pel bon funcionament i pel compliment de les normes d’aquest espai.