El Servei Educatiu Baix Llobregat I del Departament d’Ensenyament publica periòdicament una Guia de Lectura. Es tracta d’una acurada tria de lectures, proposada a partir de la pròpia experiència dels i les mestres del Seminari de Dinamització de les Biblioteques Escolars, i adreçada al professorat, a l’alumnat i a les seves famílies.

Incloem en el nostre espai web aquestes guies per tal de facilitar-ne la difusió i aprofitar els suggeriments per a estimular la lectura dels nostres alumnes i la lectura en família.